top of page
  • Bjørn Bjervig

Vi ser behovet for å utvide vår møtekalender, og har derved lagt inn to møter i november f.o.m. november 2018. Det nye møte vil bli den 12.11.2018. dermed har vi nå 9 møter i året.


bottom of page