top of page
  • Bjørn Bjervig

Tekst hentet fra Frimurerblader:

Loge Rondane – Norsk og Spansk

Ved et møte i Valencia i Spania mellom Grand Lodge of Spain (GLE) og Den Norske Frimurerorden, ble det 30. juni 2015 undertegnet en avtale om å opprette tre norske loger i Spania.

Først ute vare Loge Dovre, som arbeider på Costa Blanca. Den neste var Loge Polaris, som arbeider på Costa del Sol.

Den 26. November 2016 ble siste del av avtalen gjennomført ved opprettelsen av Loge Rondane. I Spania Tekst: Fredrik Hilding Foto: Freddie Øvergard Ron Dane Lørdag 26. November fikk alle besøkende være med en flott forestilling.

Det å innvie en ny loge etter et gammelt engelsk ritual, er en forestilling til å bli betatt av. Her er det høytid, tradisjon og virkemidler som i fantasien tar oss tilbake i tid.

Hadde det ikke vært for at vi var i Arguineguin på Gran Canaria, kunne både språk, stil og de verktøy som var i bruk, tatt oss tilbake til katedralbyggernes ritualer for å innvie et kirkerom.

Symbolsk sett er vi ikke langt unna kirkerommet. Men når en spansk loge innvies i engelsk språkdrakt, blir det annerledes. I de gamle bygg var det viktig å vise til gode tradisjoner – ritualer – som måtte gjennomføres for å sikre at bygningen skulle kunne brukes til sitt formål. Etter gammel skikk skulle selve rommet innvies med korn, olje og vin. Alle hjørner skulle merkes opp og få sin del av gavene for å kunne være fruktbar for det formål det var tiltenkt. Like viktig var det at alle som skulle bruke bygningen ble renset. Renselsen ble gjennomført ved å bruke salt. Ingenting urent kan leve dersom det er saltet.

Vi fikk derfor være med på å innvie på eldgammelt vis, både hus og brukere. Alt ble satt pent opp i den enkeltes indre, så sammen for å skape skikkelsen til logen, og til sist; renset for å være nyttig for alle.

Dette er ganske forskjellig fra hva vi opplever i et vanlig logemøte. Det lille ekstra, som gjør at vi alltid vil huske denne dagen, er at Rondane ble uttalt på sjarmerende vis med et Ron Dane.


bottom of page