Ordførende Mester Torbjørn Wilhelmsen ønsker velkommen til
St. Johanneslogen R.L. Rondane på Gran Canaria.

Brødre fra alle land i alle grader er velkommen til våre møter som foregår i sesongen oktober - mars.

Vi arbeider i første grad!